Ouderenzorg


De vergrijzing is behoorlijk aan de gang en men wordt alleen maar ouder. Dat gaat gepaard met sluiten van verzorgingshuizen en gebrek aan bejaarden-tehuizen. Er is totaal 300.000 personen nodig, om de zorg aan de ouderen te kunnen geven. Nu blijven teveel ouderen onnodig te lang in het ziekenhuis liggen omdat er een gebrek is aan zorgplaatsen. De samenleving is druk en de mensen hebben een druk leven, waardoor de mantelzorg erg onder druk komt te staan. Veel mensen in de bejaardenhuizen zitten daar in de vergetelheid, omdat er geen tijd meer is voor de bejaarde is beter af in het verzorgingstehuis, daar heeft hij/zij de juiste zorg, erg gemakkelijk. De WMO van de gemeente Zoetermeer maakt zogenaamd therapeutische aanpassing aan de hulpverlening. Wij van de Direkte Democratie Nederland ons afvragen waar de WMO de bevoegdheid vandaan haalt om dat te doen. De schoonmaak mag niet meer afwassen of op staan hoogte afstoffen, want dat kan de klant zelf doen en zodoende een onderdeel van de maatschappij blijft. Dat is een algemene regel en is volkomen belachelijk. WMO is geen medisch instituut, een een bos ambtenaren, die geen medische bevoegdheid hebben. Daar moet zeker door de politiek iets aan gedaan worden.

Verder is het probleem dat dat de gemeenten dus danig aan het bezuinigen zijn dat de sociale plaatsen (zoals bibliotheken, wijkcentra’s en dergelijke) worden gesloten. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich heel eenzaam. Nog eens een op de drie Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Onder mannen en vrouwen komt eenzaamheid ongeveer evenveel voor.

Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor onder de aller oudsten. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan het overlijden van de partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit of minder goed fysiek, cognitief en sensorisch functioneren. Eenzaamheid komt net iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar iets meer vrouwen geven aan zich sterk eenzaam te voelen (10,1 om 9,8 procent). De verschillen zijn echter klein. Vrouwen voelen zich vaker emotioneel eenzaam, terwijl mannen vaker sociaal eenzaam zijn. Dit is zorg voor oudere mensen met gezondheidsproblemen. Veel mensen krijgen in de loop van hun leven klachten of aandoeningen. Bij ouderen gaat het vaak om meer problemen tegelijk. Bijvoorbeeld: geheugenverlies, hartproblemen, COPD, somberheid, eenzaamheid, diabetes, slecht zien, duizeligheid of moeilijk lopen. Deze klachten maken het dagelijks leven moeilijk. Daarom is goede zorg en steun nodig.

Zelfstandigheid

Het doel van ouderenzorg is mensen te ondersteunen. Bij het ouder worden. Dit kan met de juiste hulp en voorzieningen. Deze ondersteuning helpt ouderen zelfstandig te leven in hun vertrouwde omgeving. Ook kan deze zorg de naaste (partner) ontlasten.

Wij van de Direkte Democratie Nederland vinden:

Dat de gemeentes hier veel zorg moeten leveren i.p.v. de afgemeten zorg die word voorgeschreven. De afgemeten zorg is de eerste zorg zoals hygiëne en als de ouder gelijk heeft wordt er ook een boterham voor hem/haar gesmeerd. Dit zit niet in het standaard pakket. Wij vinden dat het wel standaard in het verzorgingspakket hoort. Deze ouderen hebben daar zeker recht op en de jongeren de plicht om dat te doen. Sommige ouderen hebben de oorlog meegemaakt en zorg gedragen voor de wederopbouw na de oorlog. Daar moeten wij onze dankbaarheid in tonen en zeker de regering en gemeenteraden binnen Nederland. 
ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van onze partij.

Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294