Woningnood


 

MOTIE - EERLIJKE HUISVESTING, GEEN VOORRANG STATUSHOUDERS, OOK NIET BIJ ENTREE.

18/2/2019

 

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 februari 2019,

 

Constaterende dat:

De gemeente Zoetermeer bij de toewijzing van woningen nog steeds voorrang verleent aan statushouders;

Het al een tijd niet meer verplicht is vanuit het rijk om statushouders voorrang te verlenen.

 

Overwegende dat:

Een eerlijke verdeling bij de toewijzing van woningen recht doet aan de inwoners van Zoetermeer;

Zoetermeer een tekort kent aan woningen voor jongeren, starters en ouderen;

Er voornamelijk voor deze doelgroepen woningen worden gerealiseerd in de Entree;

Deze doelgroepen buiten de boot kunnen vallen door de huisvesting van statushouders;

De wachtlijsten voor woningen lang zijn en oplopen tot vele jaren.

 

Verzoekt het college:

Het beleid te maken dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen, en hierover in gesprek te treden met verschillende instanties die betrokken zijn bij de huisvesting in Zoetermeer, om zo een eerlijkere verdeling van de woningvoorraad te bewerkstelligen.

 

En gaan over tot de orde van de dag!

Jeremy Mooiman (PVV)

(Bron: www.gemeentezoetermeer.nl)

 

Deze motie is door de gemeenteraad Zoetermeer verworpen en door de wethouder ter Laak ontraden.

 

Zó Zoetermeer verzoekt het college om bij iedere aanpassing van een speellocatie nadrukkelijk ook de omwonenden zonder kinderen te vragen om mee te praten, zodat eventueel minder geslaagde effecten van nieuwe speeltoestellen of een andere inrichting van de locatie, evenals eventuele overlast, goed van tevoren in beeld gebracht wordt. Een meerderheid van de raad was het daarmee eens en stemde voor deze motie.

(Bron: https://www.ad.nl/zoetermeer/raad-wil-taalfonds-voor-vluchtelingen~aac4d4c6/)

 

Deze motie is nagenoeg door iedereen in de gemeenteraad Zoetermeer en de wethouder aangenomen.

 

 
ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van onze partij.

Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294