Woningnood

In Zoetermeer zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 75 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.

 

In Zoetermeer zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 75 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 26) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 (Overzicht cijfers van Statushouders)

 

 

 2. Huisvesting

Algemeen

Waarom moet Zoetermeer vergunninghouders huisvesten?

Zodra asielzoekers een vergunning hebben gekregen om (voor een bepaalde periode) te mogen blijven in Nederland, hebben zij recht op eigen woonruimte. De huisvesting van deze vergunninghouders is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse gemeenten. Zoetermeer draagt daar als Nederlandse gemeente net als de anderen haar steentje aan bij.

 

Hoeveel vergunninghouders moet de gemeente huisvesten?

Jaarlijks krijgt iedere gemeente van het Rijk een taakstelling voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Het aantal is afhankelijk van het aantal inwoners en van de instroom. De taakstelling voor 2016 bedroeg het huisvesten van 314 vergunninghouders. In 2017 was de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders 166. Voor 2018 was de taakstelling 173 te huisvesten vergunninghouders en voor 2019 is de taakstelling voor de eerste helft van het jaar 57 vergunninghouders.

 

Krijgen vergunninghouders voorrang bij de toewijzing van een woning?

Vergunninghouders krijgen voorrang bij toewijzing van een woning. Zoetermeer is verplicht elk jaar een aantal vergunninghouders te huisvesten.

(Bron: www.gemeentezoetermeer.nl)

 

Zoetermeer maakt inhaalslag met woningen voor asielzoekers

De achterstand die Zoetermeer vorig jaar opliep bij het verplicht huisvesten van vluchtelingen is nagenoeg weggewerkt. De stad hoeft dit jaar ook minder statushouders op te vangen.

 

Het gaat om onderdak voor statushouders of vergunninghouders, ofwel asielzoekers die als vluchteling worden erkend. Gemeenten zijn door het rijk verplicht om per halfjaar een aantal statushouders te huisvesten. Hoeveel, dat stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken vast aan de hand van de instroom van vluchtelingen en de grootte van de gemeente.

 

Voor Zoetermeer kwam in 2019 neer op het huisvesten van 173 vluchtelingen. Omdat de stad in 2016 al 65 vluchtelingen extra had gehuisvest, hoefden in 2018 uiteindelijk 108 statushouders in Zoetermeerse woningen te worden ondergebracht.

 

Over het hele jaar 2019 moet Zoetermeer 123 vluchtelingen onderdak bieden, waarvan er inmiddels dus al 78 een woning hebben. In de tweede helft van 2019 is de taakstelling voor Zoetermeer met 43 vergunninghouders, is inmiddels duidelijk. 

 

MOTIE - EERLIJKE HUISVESTING, GEEN VOORRANG STATUSHOUDERS, OOK NIET BIJ ENTREE.

 

18/2/2019

 

Wij van de Direkte Democratie Nederland vinden:

 

Wat betekend dat voor gewone burger die een starter is of woningzoekende? Nou heel simpel u heeft het nakijken want de statushouders gaat voor en het gaat om behoorlijk aantal sociale huurwoningen. Dat heeft u kunnen lezen aan het begin van dit hoofdstuk. Betekent het dat na de 45 woningen in 2020 voor de statushouders (vluchtelingen) dat het dan over is? Nee, deze raad heeft geen oog voor uw probleem en vindt het rechtvaardig om u in de steek te laten. 
ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van onze partij.

Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294