Werkgelegenheid


De werk gelegenheid is de afgelopen vier jaar harder gegroeid dan de gemeente durfde te hopen. Het aantal banen in Zoetermeer steeg van 50.710 in 2013 naar 53.445 in 2017.

Door de economische crisis daalde de werkgelegenheid van 52.820 banen in 2008 naar 50.710 banen in 2013. Een dieptepunt. Sinds 2014 zit de werkgelegenheid weer in de lift en is zelfs harder gegroeid dan het streven van de gemeente. Die had zich tot doel gesteld om van 2014 tot en met 2016 ieder jaar 500 banen extra te creëren. In 2015 kwamen er 950 banen bij en in 2016 gaat het om 858 banen. De werkgelegenheid groeide in 2017 wel iets minder hard, toen kwamen er 307 banen bij, aldus cijfers die deze week naar buiten zijn gekomen.

 

 

(Bron: AD 23/12/2018)

 

Dit ziet er positief uit zou je zeggen, maar het verhaal is niet compleet.

Helaas hebben we ook te maken met werkzoekende, daar liegen de cijfers ook niet om.

 

                                                           Aantal banen binnen Gemeente Zoetermeer vanaf 2000.

 (grafieken en cijfers qua werkgelegenheid en uitkeringen)

 

Eind 2019 is volgens de gemeente bekend, hoeveel nieuwe banen er dit jaar in Zoetermeer zijn bijgekomen, hoeveel banen zijn opgeheven en hoeveel bedrijven zijn verhuisd uit de stad. In de toekomst blijft Zoetermeer zich concentreren op een jaarlijkse groei van ongeveer 1 procent. Extra banen moeten ontstaan door onder meer het uitbouwen van het Dutch Innovation Park en de Dutch Innovation Factory, het Ondernemershuis TerZake voor startende ondernemers en zzp’ers, het aantrekkelijk maken van het Stadshart, de Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra en door een betere bereikbaarheid, zoals ov-verbindingen tussen Zoetermeer, Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Wij van Direkte Democratie Nederland zijn van mening dat de huidige industrieterreinen gemoderniseerd moeten worden om zo meer bedrijven aan te trekken en daardoor ook meer werkgelegenheid.

 
ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van onze partij.

Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294