Belastingen

                                                                     Hondenbelasting:

De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn:

De percentages OZB voor 2020 en 2019 zijn:

Rioolheffing:

 

Uw aanslag rioolheffing bestaat uit 2 componenten: een vast tarief en een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2020 is het vaste tarief € 65,91 en het percentage 0,0178 %. Niemand, behalve grootverbruikers, betaalt meer dan € 242,30 per perceel.

 

U kunt eenvoudig uw rioolaanslag controleren. Vul in onderstaand voorbeeld uw WOZ-waarde 2020 in en volg de berekening.

 

 

U bent gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000,-.
ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van onze partij.

Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294