Wijkzorg


Samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken! Sinds mensen heugenis draagt de gemeente Zoetermeer een grotere verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg en ondersteuning in alle gemeentewijken. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente Zoetermeer zet in op een vernieuwende aanpak waarin zelfredzaamheid het uitgangspunt is. De Zoetermeerse aanpak heet wijkzorg.

De wijkzorg is een netwerksamenwerking waarbij alle partijen in de wijk elkaar vinden, met elkaar samenwerken en de eigen kracht en het herstelvermogen van de Zoetermeerders in hun eigen leefomgeving centraal stellen. Wijkzorg staat open voor alle burgers van nul tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag en een woonachtig in de stad.

Binnen de wijkzorg kijken we bij een ondersteuningsvraag eerst naar wat iemand zelf kan, eventueel met behulp van het eigen netwerk en informele hulp. Vervolgens kijken we welke formele aanvullende zorg of ondersteuning nodig is. Dit vraagt om een resultaatgerichte benadering. De ondersteuningsvraag wordt integraal bekeken, niet vanuit het aanbod van de organisatie, maar vanuit de vraag van de cliënt. Zo staat de cliënt centraal en behoudt zoveel mogelijk regie over zijn of haar ondersteuningsproces. Daarbij heeft de cliënt één klanthouder die verantwoordelijk is voor de intake, de indicatie-aanvraag en het ondersteuningsplan. De cliënt werkt samen met de informele en formele partijen in de wijk en realiseert zo zijn of haar doelen. Wijkzorg is zo een netwerk organisatie en een werkwijze.

De gemeente Zoetermeer geeft het volgende aan in het beleidsplan 2018-2022:

Bij het wijkgericht werken zetten wij in op:

• Ondersteunen van ideeën en initiatieven van de inwoners.

• Integrale en sterkere rol van wijkwethouders en wijkregisseurs, meer wijkregisseurs.

• Verschillende soorten samenspraak voor voorzieningen op wijk- of op stedelijk niveau.

• Leefbaarheid, groen en sociaal domein wijkgericht organiseren.

Financiën

In de meerjarenbegroting neemt de gemeente Zoetermeer voor 2019-2022 een bedrag op, oplopend naar € 0,4 miljoen per jaar voor capaciteit van wijkregisseurs. Daarnaast een incidenteel totaalbedrag van € 0,7 miljoen als impuls voor het wijkgericht werken met de nadruk op investeringen in de eerste twee jaar.

Dus voor de wijkregisseurs wordt er in de periode 2018-2022 een bedrag van 1.6 miljoen euro ingezet en voor de rest 700.000 euro voor de wijken. Maar volgens hun meerjarenbegroting 2019-2022 geven ze de volgende cijfers vrij (€500.000 + €750.000 + €400.000 + €400.000) totaal €2.050.000, maar volgens de Financiën (op blz. 4 beleidsplan 2018-2022) is dat €2.300.000 en dan hou je geen €700.000 over maar €450.000. dus hoeven we niet veel te verwachten op financieel gebied.

 

 De 57.0 = € 57 per inwoner van de gemeente Zoetermeer, de gemeente Zoetermeer heet in januari 2019 124.940 inwoners. Dan hebben de wijken een budget van €7.121.580 tot hun beschikking, waar is de rest?

 

Maar het beleid of plan van de wijkregisseurs is ver te zoeken, wij hebben daar geen woord van gelezen alleen wat er gevraagd werd bij de sollicitatie voor deze functie. Daar werden we ook niet veel wijzer van. Wel werden we het volgende wijzer dat het Hbo'ers zijn, dus kosten een hoop geld, hoeveel weten we niet, staat nergens beschreven.
ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van onze partij.

Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294