Wij zijn van mening dat het democratische gehalte in Nederland en Nederlandse politiek ver te zoeken is. 
Scherper nog velen van u weten niet meer wat voor rechten de burger nog heeft. Er worden teveel achterkamer beslissingen genomen waar u als burger c.q. stemmer niet meer weet wat wel en niet klopt. Zo zijn er door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt waar de gemeentes zich aan moeten houden, omdat het zogenaamde bindende afspraken zijn. Hier wordt de kiezer gewoon buiten gelaten, en in het ongewissen gelaten. Hier gaan we ons nog over buigen en komen daar op terug. Wij roepen u op met ons mee te gaan en de transparantie en openheid in de politiek terug te brengen. 


Wist u dat de Gemeente Zoetermeer een Burgerinitiatief en een Referendum heeft? En weet u hoe dat werkt?

 

http://pruimpraat.nl
http://pruimpraat.nl

Democratie, Samen maken we het verschil


Dit filmpje geven aan wat de gedacht is achter onze inzet dat wij vinden dat de kiezer gedurende de 4 jaar inspraak moet hebben op het beleid en wij vinden dat daarom ook de Kiezer (buiten de iedere 4 jaar) ook tijdens de 4 jaar zijn stem moet kunnen laten horen. ****** De wijsheid van de velen.*******


ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van de partij. U ontvangt dan minimaal 1 x per 2 maanden onze nieuws brief waar we alle soorten politiek zullen bespreken en u kunt daar uiteraard ook een bijdrage aan leveren.


Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294