De voorzitter vertelt het volgende: ..........................

Dennis Geurten


 Maandag 8 januari 2018

Het Is al weer te lang geleden, dat ik een praatje heb neergezet. Er is weer genoeg gebeurd. Uiteraard is onze partij volop bezig met campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Overzichtelijk en gericht plannen van de campagne is natuurlijk erg belangrijk.  Ook de bijbehorende administratie is luisert nauw. Een fout maken,  kan daardoor fataal zijn en ernstige gevolgen hebben voor de partij.

Ik noem maar de nieuwe flyer laten drukken met achterop onze verkorte verkiezingspunten met beknopte uitleg, het uitgebreide verkiezingsprogramma staat op onze site en is (dus)ook te downloaden.

Uiterst belngrijk voor de campagne is de kiezers opzoeken en daarmee in gesprek gaan en vooral luisteren.

En allen hebben vele redenen om te vertellen.

Er is een hoop ongenoegen over het rijk maar ook vanuit de gemeente  knellen zaken. Men heeft een hoop klachten over de gemeente en wij  begrijpen echt niet,waarom men zo laconiek met het geluk van de burger omgaat. Als wij van DDN daar vragen over stellen, worden we nu nog genegeerd of verwezen naar wat al jaren gebeurd met de kiezer: een kluitje in het riet.

Op onze website vindt u vele antwoorden.

Maar helaas, met heel veel veel zaken worden we door de gemeente afgescheept met cijfers, die heel weinig zeggen, en tevens niet te controleren zijn. Wij van de DDN zijn daar heel boos en teleurgesteld over.

De huidige partijen in de gemeenteraad gillen om de Eneco aandelen te verkopen en daarmee projecten te financieren.

Wethouder Paalvast (D66), de schatkist-bewaarder van Zoetermeer, heeft in zijn spreek-termijn voor de begroting 2018, gezegd, dat met de verkoop van deze aandelen, financiële gaten moeten worden gedicht.

Zo ziet u maar weer, dit is amper het topje van de ijsberg. 

 

Steun onze partij en wordt lid, tot de volgende keer. 

 Namens het bestuur met democratische groet,

De VoorzitterPress op de banner, en u wordt naar onze democratische gedachte gebracht
Press op de banner, en u wordt naar onze democratische gedachte gebracht

ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van de partij. U ontvangt dan minimaal 1 x per 2 maanden onze nieuws brief waar we alle soorten politiek zullen bespreken en u kunt daar uiteraard ook een bijdrage aan leveren.


Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294