Vacatures in onze partij

Alle onderstaande functies die staan beschreven zijn op dit moment onbetaald (liefde werk) en u verbind zich aan onze partij. wij zijn een jong dynamisch politieke partij die eigenlijk geen politiek wil bedrijven, maar de mens wilt helpen op allerlei zaken. maar wij willen het professioneel doen. Vandaar  deze oproepen, en uiteindelijk door de kiezer gekozen worden in de gemeenteraad, provinciale staten en 1e en 2e kamer.


2e Secretaris

GastenboekDe taak van secretaris is veel omvattend, en daarom zoeken we ook een 2e secretaris. We zoeken een persoon die net als wij een open en transparante gedachte heeft en democratie op de voorgrond staat. De taken komen later aan bod, de instelling en het uitdragen staan voorop en ook je steentje bij dragen voor de verkiezingen.

 

De taken bestaan voorlopig uit:

 • Ledenadministratie
 • Klachtenloket
 • Administratie Knipselkrant en Nieuwsbrief
 • Gastenboek
 • en nog meer ......................
Bestuurslid Perszaken

De taak van deze bestuursledenzijn net zo belangrijk als de bovenstaande funties, de opvullen van de functies zal later plaats vinden in goed overleg. later wordt dan aan de leden duidelijk gemaakt wat de inhoud gaat zijn.

 

Wat van deze taken zullen zijn:

 1. Publiciteit en campagnes (in overleg met het bestuur)
 2. Onderhoud met de pers (ook persberichten)
 3. Interne en externe partijontwikkeling
 4. en nog meer ....................................


Bestuurslid Jeugdzaken

De taak van deze bestuursleden zijn net zo belangrijk als de bovenstaande functies, de opvullen van de functies zal later plaats vinden in goed overleg. later wordt dan aan de leden duidelijk gemaakt wat de inhoud gaat zijn.

 

Wat van deze taken zullen zijn:

 1. Jeugd vertegenwoordiging in het hoofd bestuur
 2. Voorzitter Jeugdbestuur
 3. Opzet van de jeugdtak
Bestuurslid Algemeen

De taak van deze bestuursleden zijn net zo belangrijk als de bovenstaande functies, de opvullen van de functies zal later plaats vinden in goed overleg. later wordt dan aan de leden duidelijk gemaakt wat de inhoud gaat zijn.

 

Wat van deze taken zullen zijn:

 1. Bestuurlid in het hoofd bestuur
 2. Haar/zijn taken liggen in algemene taken.
 3. krijgt in overleg vaste taken.
 4. en nog andere taken in overleg.


Bestuurslid Ondersteunend

De taak van deze bestuurslid zijn net zo belangrijk als de bovenstaande functies, de opvullen van de functies zal later plaats vinden in goed overleg. later wordt dan aan de leden duidelijk gemaakt wat de inhoud gaat zijn.

 

Wat van deze taken zullen zijn:

 1. Bestuurlid in het hoofd bestuur
 2. Haar/zijn taken liggen in ondersteunend karakter.
 3. krijgt in overleg vaste taken.
Nederlandse Taal

Het bestuur zoekt een persoon die een kei is in de Nederlandse taal. Wij als politieke partij hebben veel typewerk in verband met het aanleggen van dossiers. Ook hebben we een website en social media die ook vol staat met teksten. Door de drukte van afgelopen periode met de verkiezingen is onze taal gebruik op deze mediums niet bijster hoog. Vandaar  wij iemand zoeken die dat voor ons controleert.

 

Wat van deze taken zullen zijn:

 1. Ondersteunend naar het hoofd bestuur
 2. Controle op stukken die gepubliceerd worden.
 3. Dit kan vanuit huis gedaan worden.


Notulist / Notuliste

Het bestuur zoekt een persoon die een kei is in de Nederlandse taal. Wij als politieke partij hebben veel vergaderingen en zoeken een persoon die voor ons notuleert. Deze notulen gaat uitwerken en dan overdraagt aan de Secretaris van onze partij.

 

Wat van deze taken zullen zijn:

 1. Ondersteunend naar de Secretaris.
 2. Uitwerken van de notulen.
 3. Controle op stukken die gepubliceerd worden.
Kascommissie

Waar moet de 'kas'commissie in haar onderzoek naar kijken:

 1. Financieel verslag
 2. Naleving wettelijke en andere bepalingen
 3. Risico's voor de vereniging

Elke ‘kascommissie' heeft dus zeer verantwoordelijke taken. Het is daarom van groot belang dat de commissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren. Fouten die niet ontdekt worden kunnen niet alleen leiden tot verkeerde besluitvorming in de algemene ledenvergadering, maar kunnen zelfs het voortbestaan van de vereniging bedreigen.

Voor deze commisie zoeken wij 2 vaste leden en 1 reseve lid.Jeugdcommisie

Vooruitlopend op de toekomst zoeken wij 3 tot 5 jeugd commisie leden.

Uiteraar is het van beland dat er jeugdleden komen.

De taken worden verdeeld als de tijd daar klaar voor is.

Vrijwilligers

De taak van vrijwilligers bestaat uit diverse taken zoals:

 1. Flyeren.
 2. Campagne voeren.
 3. met een stand staan.
 4. en wat nog meer aandient.

Alles wat er gedaan moet of gaat worden gebeurt  ten alle tijde in goed overleg.

Dus kom op vrienden van de partij, we hebben jullie erg hard nodig.ONZE DEUR

Onze deur staat altijd open voor onze kiezers, u ziet hiernaast een Facebook Pagina waar de pagina van het hoofdbestuur aanwezig is maar ook een pagina van onze afdelingen afzonderlijk, uiteraard kunt u ons via de contact (e-mail) ons ook bereiken. Uw stem moet gehoord worden. Uiteraard kunt u ook lid worden van onze politiek partij. Voor de wettelijke minimale bedrag van 13 euro bent u lid van de partij. U ontvangt dan minimaal 1 x per 2 maanden onze nieuws brief waar we alle soorten politiek zullen bespreken en u kunt daar uiteraard ook een bijdrage aan leveren.


Direkte Democratie Nederland

Secretariaat: Ravelrode 32

2717 GD Zoetermeer

 Tel: (+31) 610179948

K.v.K. Nummer 68630905

 Secretariaat@direkte-democratie.nl

NL31BUNQ2290826294